Farleds- och lotsavgifter

Senast ändrad: 2022-01-13

Sjöfartsverket är ett affärsverk med ett räntabilitetmål som kräver att myndigheten går med vinst och levererar överskott till staten. Farledsavgiften finansierar Sjöfartsverkets verksamhet, samtidigt som majoriteten av EU:s länder inte har några statliga farledsavgifter. De nuvarande svenska farledsavgifterna utgör därför en konkurrensnackdel för handelssjöfart i Sverige och för det svenska näringslivet.

Sjöfartsverket har de senaste åren höjt de avgifter som tas ut från sjöfarten i form av så kallade farleds- och lotsavgifter. Sjöfartsverkets höga avgifter motverkar de politiska ambitionerna om överflyttning, dessutom innebär ökade kostnader för sjötransporter att svenska produkters konkurrenskraft försämras på centrala marknader. Att belasta befintlig sjöfart med mer avgifter går tvärtemot de politiska ambitionerna om mer gods och passagerare på köl. När kostnaderna stiger kommer varor och personer istället att transporteras på den redan ansträngda landinfrastrukturen eller inte transporteras alls. För att underlätta återhämtning efter pandemin och dessutom stärka försörjningsberedskapen krävs snarare avgiftssänkningar.

Aktuellt i frågan

Tidigare publicerat:

Interna länkar