Svensk Sjöfart i korthet

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation med uppdraget att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt. Våra viktigaste fokusområden är miljö och klimat, sjösäkerhet och teknik, forskning och innovation, konkurrenskraft för ökad tillväxt samt kompetensförsörjning.

Svensk Sjöfarts vision är:

Framgångsrik svensk sjöfart – för en hållbar värld.

Föreningen bildades år 1906 som en bransch- och arbetsgivareorganisation. Sedan 2001 hanteras arbetsgivarfrågorna av Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF. Föreningen Svensk Sjöfart är därmed en renodlad branschförening som representerar ett 60-tal svenska rederier med verksamhet över hela världen.

Den svenska sjöfarten är en del av det europeiska sjöfartsklustret, som kontrollerar drygt 40 procent av världshandelsflottan. Mer än 90 procent av Sveriges handel går via sjöfarten och sjöfarten sysselsätter cirka 10 000 personer ombord samt 100 000 i hela näringen.

Den svenska sjöfartsnäringen är viktig för svensk industris konkurrenskraft. Våra medlemsrederier är idag ledande inom miljö- och säkerhetsfrågor och representerar en attraktiv framtidsbransch. Vi står bakom FN:s globala mål för hållbar utveckling. Med konkurrensförutsättningar som övriga Europa och världen har svensk sjöfart en stor potential att växa.