Aktuellt

Svensk Sjöfart i Sveriges Radio om brist på sjömän

fredag 22 juli, 2022

Svensk Sjöfarts VD Anders Hermansson intervjuades av Sveriges Radio angående bristen på sjömän i världen, som har blivit allt mer påtaglig sedan kriget i Ukraina bröt ut. – Redan när vi gick in i det här hade vi en utmanande situation och det fanns globalt en brist på sjömän,...

Läs Svensk Sjöfarts senaste nyhetsbrev!

onsdag 13 juli, 2022

I månadens nyhetsbrev kan du läsa om Svensk Sjöfarts synpunkter på Sjöfartsverkets förslag till höjda farledsavgifter. Dessutom kan du läsa om Svensk Sjöfarts deltagande under Almedalsveckan 2022, som präglades av intressanta debatter om framtidens bränslen, sjöfartens kompetensbehov, hur Sverige kan få fler svenskflaggade fartyg och mycket mer. Läs hela...

Hur säkerställer vi sjöfartens kompetensbehov i fred, kris och krig?

onsdag 6 juli, 2022

Världen har under flera år befunnit sig i en omfattande kris på grund av coronapandemin. Under året har Sverige dessutom påverkats av att krig pågår i vårt närområde. Gemensamt för båda kriserna är att sjöfarten och därigenom sjöfartskompetens blir allt viktigare. Även i fredstider har branschen ett stort behov...

Se fler nyheter