Aktuellt

Klarar vi en till kris? – Lärdomar från coronapandemin och Ukrainakriget

måndag 4 juli, 2022

Under Svensk Sjöfarts seminarium i Almedalen diskuterades lärdomar från både coronapandemin och Ukrainakriget. Under coronapandemin har sjöfarten och framförallt färjesjöfarten drabbats av krisens konsekvenser. I nuvarande krig i Ukraina har både sjöfarten och sjömän drabbats på flera olika sätt. Trafikverkets generaldirektör, Roberto Maiorana, Annika Elmgart, avdelningschef ansvar för krisberedskap...

Svensk Sjöfart kritiska till höjningar av farledsavgifterna

torsdag 30 juni, 2022

Farledsavgifterna är en mycket viktig fråga för handelssjöfarten och svensk industri. Avgifterna påverka såväl sjöfartens konkurrenskraft gentemot andra trafikslag, dessutom den svenska exportens konkurrenskraft. En höjning av avgifterna bidrar också till ökade kostnader för import och insatsvaror. Under flera år har stora höjningar skett, något som fått branschorganisationen Svensk...

Svensk Sjöfarts nyhetsbrev ute nu!

fredag 17 juni, 2022

I månadens nyhetsbrev kan du läsa om regeringens rekordstora satsning på sjöfarten som bland annat innefattar medel för investering i två nya isbrytare, framtidens bränslen inom sjöfarten och Svensk Sjöfarts medverkan i Almedalen. Dessutom kan du läsa om Svensk Sjöfarts synpunkter på Sjöfartsverkets förslag till höjning av lotsavgifterna och...

Se fler nyheter