Rikard Engström

Verkställande direktör

Anders Hermansson

Vice VD, Näringspolitik

Annika Asp

VD-assistent

Carolina Kihlström

Projektledare & kommunikationsansvarig

Fredrik Larsson

Miljö & klimat

Suzanne Green

Forskning & innovation, Sweship Energy (arbetar 90 %)

Carl Carlsson

Sjösäkerhet, sjöfartsskydd & teknik

Jonas Gunnarsson

Säkerhet & Miljö

Annette Olausson

Ekonomi

Christina Palmén

Säkerhet & miljö (föräldraledig 50%)