Anders Hermansson

VD

Annika Asp

VD-assistent

Camilla Åberg Linder

Näringspolitik

Fredrik Larsson

Miljö & klimat

Carl Carlsson

Sjösäkerhet, sjöfartsskydd & teknik

Christina Palmén

Säkerhet & miljö

Madeleine Säll

Kommunikatör

Kajsa Börjesson

Ekonomi

Johan Hartler

Kompetensförsörjning, behörigheter & bemanning