Anders Hermansson

VD

Annika Asp

VD-assistent

Camilla Åberg Linder

Näringspolitik (Föräldraledig)

Fredrik Larsson

Miljö & klimat

Carl Carlsson

Sjösäkerhet, sjöfartsskydd & teknik

Christina Palmén

Säkerhet & miljö

Johan Hartler

Kompetensförsörjning, behörigheter & bemanning

Pia Berglund

Näringspolitik

Andrea Roempke

Kommunikationsansvarig

Madeleine Säll

Kommunikatör

Kajsa Börjesson

Ekonomi