Publicerat

Föreningen Svensk Sjöfart är en expertorganisation och remissinstans för den svenska sjöfartens framtidsfrågor. Sjöfartens frågor hörs och syns på många olika arenor, från det skrivna ordet till många möten och seminarier.

Vårt nyhetsbrev kommer ut en gång per månad och innehåller de senaste nyheterna från Svensk Sjöfart. Anmäl dig här för att få reda på det senaste.

Är du medlem kan du även få vårt medlemsbrev som kommer ut en gång i månaden och ger dig viktig information om sjöfart, miljö, klimat, säkerhet, regelverk och forskning. Skicka ett mejl till Carolina Kihlström, carolina.kihlstrom@sweship.se, om du önskar få medlemsbreven.