Svensk Sjöfarts remissyttranden 2014

10 november 2014

Förslag till förordning om återvinning av fartyg

Remissyttrande (M2014/2042/R)

Visa

23 oktober 2014

Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet

Remissyttrande beträffande Finansdepartementets remiss avseende Företagsskattekommitténs slutbetänkande: (SOU 2014:40)

Visa

5 september 2014

Förslag till nya föreskrifter om farledsavgift

Remissvar avseende

Visa

26 augusti 2014

Föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, omgång 2

Remissvar av förslag avseende

Visa

23 juni 2014

Tillsyn och efterlevnad av de skärpta reglena för svavelhalt i marint bränsle

Remissvar N2013/5064/TE
Transportstyrelsens rapport om

Visa

14 april 2014

Tekniska föreskrifter avseende Inre vattenvägar

Remissvar IVV 2014

Visa