Svensk Sjöfarts TV

Svensk Sjöfart TV är sponsrad av Walleniusrederierna och produceras av Studio S19.


Svensk Sjöfarts årsmötesdag 2024


Svensk Sjöfarts höstmötesdag 2023


Svensk Sjöfarts årsmötesdag 2023


Svensk Sjöfarts höstmötesdag 2022


Svensk Sjöfarts årsmötesdag 2022


Svensk Sjöfarts årsmötesdag 2021


Blå Tillväxts sjöfartspolitiska webinar med Skatteutskottet


Svensk Sjöfarts webinarserie – Grön omställning

Del 1: EU Taxonomy

Del 2: Vad händer med sjöfartsbränslen och framdrivningsmedel i världen?

Del 3: Klimat, miljö och politik

Del 4: Gröna stöd