Svensk Sjöfarts TV

Svensk Sjöfarts höstmötesdag 2023


Svensk Sjöfarts årsmötesdag 2023


Svensk Sjöfarts höstmötesdag 2022


Svensk Sjöfarts årsmötesdag 2022

Se Svensk Sjöfarts årsmötesdag 2022 här.


Blå Tillväxts sjöfartspolitiska webinar med Skatteutskottet


 

Svensk Sjöfarts webinarserie – Grön omställning

Del 1: EU Taxonomy


Del 2: Vad händer med sjöfartsbränslen och framdrivningsmedel i världen?


Del 3: Klimat, miljö och politik


Del 4: Gröna stöd

Se alla Svensk Sjöfarts livestream och filmer här. 

Svensk Sjöfart TV är sponsrad av Walleniusrederierna och produceras av Studio S19.