Sjöfartsagendan

Senast uppdaterad: 2023-06-12

Sjöfarten står för cirka 90 procent av all import och export och under ett vanligt år reser cirka 30 miljoner passagerare med fartyg till och från Sverige. I både freds-, kris- och krigstider är Sverige helt beroende av sjöfarten och därför krävs en stark sjöfartsnäring. Vidare är en stark sjöfartsnäring betydelsefull för Sveriges försörjningsberedskap, den svenska handelsflottans möjlighet att bedriva miljö- och klimatfrågor internationellt samt för sjöfartssektorn i stort som bidrar till både jobb och tillväxt.

Svensk Sjöfart har därför tagit fram en sjöfartsagenda som innehåller våra prioriterade frågor, agendan består av tre sjöfartsreformer och 15 konkreta åtgärder för en hållbar, innovativ och smart sjöfart.

 

Läs hela Svensk Sjöfarts sjöfartsagenda nedan