Föreningens stadgar

Senast uppdaterad: 2024-05-13

Svensk Sjöfart välkomnar rederier och sjöfartsföretag som bedriver sjöburen verksamhet med verksamhet i Sverige. För övriga villkor, se föreningens stadgar. Som medlem i föreningen är man också medlem i Svenskt Näringsliv.

Läs mer:
Nedan finns föreningens stadgar antagna vid föreningsmötet 25 april 2024.