Medlemskap

Senast uppdaterad: 2024-03-19

Att vara medlem

Tillsammans är vi starkare och kan skapa en konkurrenskraftig sjöfartssektor. Som medlem visar företaget att man aktivt tar ställning och verkar för en fri och konkurrensneutral verksamhet. I medlemskapet ingår bland annat:

  • tillgång till information och rådgivning, medlemsutbildningar, medlemsworkshops och medlemsbrev
  • möjlighet att delta i föreningens fortlöpande arbete i kontakt med andra sjöfartsföretag
  • möjligheter att påverka föreningens arbete för sjöfartspolitiken, såväl nationellt som internationellt
  • möjlighet att samråda med övriga företag i frågor som rör den egna sektorn eller särskilda ämnesområden

Svensk Sjöfart har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv – tillsammans med 48 medlemsorganisationer är vi den ledande företagarorganisationen i Sverige. Ett medlemskap hos oss innebär att ditt företag även är medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.
Svenskt Näringslivs ansvar är att driva frågor som är viktiga för alla företag oavsett bransch. Det handlar bland annat om minskat regelkrångel, skatter, kompetensförsörjning, energi, infrastruktur och bra företagsklimat i alla kommuner. Bra företagsklimat, framgångsrika företag och därmed trygga jobb – det är viktigt för oss alla oavsett bransch.

Svenskt Näringsliv arbete har bred förankring både nationellt och lokalt via 21 regioner. Svenskt Näringsliv finns också på plats i Bryssel för att påverka beslutsfattare och bevaka viktiga beslut som fattas inom EU. Vår gemensamma samverkan med en bred expertkunskap gör oss till en stark kraft på den svenska arbetsmarknaden. Läs mer om Svenskt Näringslivs arbete på www.svensktnaringsliv.se/medlem/.

Bli medlem

Svensk Sjöfart välkomnar rederier och sjöfartsföretag som bedriver sjöburen verksamhet i Sverige. För ansökan om inträde i Svensk Sjöfart, kontakta Kajsa Börjesson som ansvarar för medlemskontakter inom Svensk Sjöfart, kajsa.borjesson@sweship.se, 031 384 75 15.

Stadgar Svensk Sjöfart uppdaterad 160128

Stadgar Svensk Sjöfart (pdf)

Läs vår medlemsbroschyr

Medlemsbroschyr Svensk Sjöfart (pdf)