Svenska registret - nya möjligheter

Den svenska flaggan blir allt mer konkurrenskraftig. Den står för kvalitetssjöfart med återkommande topplaceringar på Paris MoU-lista och finns även med på Tokyos vita lista samt ingår i Qualship 21.

Den svenska maritima strategin har målet att sjöfarten ska ha Europas bästa regelverk och flera vidtagna åtgärder visar redan vägen framåt:

 • Delegering till klassificeringssällskapen
  – Sedan 2016 är i stort sett alla certifikat delegerade till klassificeringssällskap, vilket innebär en reduktion av statens tillsynsavgifter med cirka 80 %.
 • Tonnageskatt
  – Sedan den 1 januari 2017 är det möjligt att ingå i ett svenskt tonnageskattesystem.
 • Kollektivavtal
  – Konkurrenskraftig kollektivavtal med särskilt fokus på lastfartyg.
 • Kundorienterat inflaggningsförfarande
  – Förenkling av registrering.
  – Införande av en Inflaggningslots

Läs alla nyheter om det svenska registret här: 170821 Swedish Registry broschure