Uppförandekod

Senast uppdaterad: 2022-11-25

Svensk Sjöfart har en vision om att erbjuda den mest hållbara sjöfarten i Europa för ett konkurrenskraftigt Sverige.

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation som stödjer en rättvis och konkurrensneutral miljö i den internationella sjöfarten.  Våra medlemmar uppmanas att anta en uppförandekod för sin sjöfartsverksamhet som baseras på våra gemensamma ansvarsvärderingar: Ansvar på marknaden, ansvar som arbetsgivare, ansvar för klimat och miljö, ansvar för sjösäkerhet samt ansvar för utveckling och samverkan.

Läs mer om föreningens uppförandekod här: Uppförandekod november 2022