Uppförandekod

Senast uppdaterad: 2024-03-06

Svensk Sjöfarts vision är: Framgångsrik Svensk Sjöfart – för en hållbar värld.

Föreningen Svensk Sjöfart är en branschorganisation som stödjer en rättvis och konkurrensneutral miljö i den internationella sjöfarten. Våra medlemmar uppmanas att anta en uppförandekod för sin sjöfartsverksamhet som baseras på våra gemensamma ansvarsvärderingar: Ansvar på marknaden, ansvar som arbetsgivare, ansvar för klimat och miljö, ansvar för sjösäkerhet samt ansvar för utveckling och samverkan.

Läs mer om föreningens uppförandekod här: Uppförandekod november 2022