Sjöfarten i Europa växer så det knakar

Under året som gått har det blivit allt mer konkurrenskraftigt för rederierna att välja den svenska flaggan – att fler fartyg flaggar svenskt och att rederier redan har börjat gå in i det svenska tonnageskattesystemet är ett bevis på det. Mycket har också hänt inom Svensk Sjöfarts fokusområden miljö och klimat, säkerhet och teknik, forskning och innovation, samt tillväxt och konkurrenskraft.

Sjöfartsåret 2020