Svensk Sjöfarts skrivelser

2 maj 2024

Hemställan om att regeringen ska utse Statens energimyndighet som behörig myndighet för ReFuel Aviation och FuelEU Maritime

Svensk Sjöfart, Drivkraft Sverige, Energigas Sverige, Transportföretagen Flyg

Visa