Organisation

Senast ändrad: 2020-10-29

Koncernen Svensk Sjöfart består av Föreningen Svensk Sjöfart med dotterbolagen Svensk Rederiservice AB, Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag AB och Seably AB (tidigare Shipgaz training AB).

Svensk Sjöfart har också intressen i SUI- Sjöfartens Utbildnings Institut.

Koncernen

Föreningen Svensk Sjöfart

  • VD: Rikard Engström, Svensk Sjöfart
  • Ordförande: Håkan Johansson, Gotlandsbolaget

Svensk Rederiservice

  • VD: Rikard Engström, Svensk Sjöfart
  • Ordförande: Håkan Johansson, Gotlandsbolaget

Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag

  • VD: Per Barkman, Sjöfartstidningen
  • Ordförande: Anna Forshamn, Stena AB

Seably

  • VD: Tomas Lindberg, Seably
  • Ordförande: Rikard Engström, Svensk Sjöfart