Organisation

Senast ändrad: 2023-01-01

Koncernen Svensk Sjöfart består av Föreningen Svensk Sjöfart med dotterbolagen Svensk Rederiservice AB, Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag AB och Seably AB (tidigare Shipgaz training AB).

Svensk Sjöfart har också intressen i SUI- Sjöfartens Utbildnings Institut.

Koncernen

Föreningen Svensk Sjöfart

  • VD: Anders Hermansson, Svensk Sjöfart
  • Ordförande: Claes Berglund, Stena AB

Svensk Rederiservice

  • VD: Anders Hermansson, Svensk Sjöfart
  • Ordförande: Claes Berglund, Stena AB

Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag

  • VD: Albin Dahlin, Sjöfartstidningen
  • Ordförande: Richard Jeppsson, Wallenius

Seably

  • VD: Andrea Lodolo, Seably
  • Ordförande: Peter Wahlgren, Stena