Organisation

Senast ändrad: 2023-10-19

Koncernen Svensk Sjöfart består av Föreningen Svensk Sjöfart med dotterbolagen Svensk Rederiservice AB och Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag AB.

Svensk Sjöfart har också intressen i SUI- Sjöfartens Utbildnings Institut.

Koncernen

Föreningen Svensk Sjöfart

  • VD: Anders Hermansson, Svensk Sjöfart
  • Ordförande: Claes Berglund, Stena AB

Svensk Rederiservice

  • VD: Anders Hermansson, Svensk Sjöfart
  • Ordförande: Claes Berglund, Stena AB

Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag

  • VD: Albin Dahlin, Sjöfartstidningen
  • Ordförande: Richard Jeppsson, Wallenius