Sektioner och kommittéer

Senast uppdaterad: 2022-04-29

Föreningens medlemmar deltar i en eller flera sektioner och kommittéer. Det stora engagemanget borgar för att de beslut som fattas är väl förankrade hos medlemmarna. De olika sektionerna och kommittéerna hanterar frågor inom sin sektor av sjöfarten. Ledamöterna utses av styrelsen och på förslag av medlemmarna i samband med föreningens årsmöte.

Färje- och RoRosektionen

Anders Thyberg, Wallenius, ordförande
KontaktCarl Carlsson, Svensk Sjöfart, sekreterare

Tank- och Bulksektionen

Johan Källsson, Erik Thun AB, ordförande
Kontakt: Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart, sekreterare

Sektionen för Specialsjöfart

David Kristensson, Northern Offshore Services AB, ordförande
Kontakt: Christina Palmén, Svensk Sjöfart, sekreterare

Ekonomiska och Juridiska kommittén

Ingela Tengelin, Stena Rederi AB, ordförande
Kontakt: Anders Hermansson, Svensk Sjöfart, sekreterare

Framtid 2045-gruppen

Harry Robertsson, Stena Rederi AB, ordförande

Kommittén för Miljö

Johan Friberg, Erik Thun AB, ordförande
Kontakt: Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart, sekreterare

Kommittén för Sjösäkerhet och Teknik

Hans Friberg, Tallink Silja, ordförande
Kontakt: Carl Carlsson, Svensk Sjöfart, sekreterare

Kommunikationskommittén

Eleonora Hansi, Viking Line, ordförande
Kontakt: Carolina Kihlström, Svensk Sjöfart, sekreterare

Arbetsgrupper

DP-ropaxgruppen

 • Jörgen Lorén, Stena Line, ordförande
 • Kontakt: Christina Palmén, Svensk Sjöfart, sekreterare

DP-tankgruppen

 • Jonas Engström, Wisby Tankers, ordförande
 • Kontakt: Jonas Gunnarsson, Svensk Sjöfart, sekreterare

Lotsgruppen

 • Johan Källsson, Thun, ordförande
 • Kontakt: Carl Carlsson, Svensk Sjöfart, sekreterare

STCW-gruppen

 • Jörgen Lorén, Stena Line, ordförande
 • Kontakt: Jonas Gunnarsson, Svensk Sjöfart, sekreterare

Farledsavgiftsgruppen

 • Johan Källsson, Thun, ordförande
 • Kontakt: Christina Palmén, Svensk Sjöfart, sekreterare

Likabehandlingsgruppen

 • Ragnar Johansson, Wallenius SOL, ordförande
 • Kontakt: Carolina Kihlström, Svensk Sjöfart, sekreterare