Sektioner och kommittéer

Senast uppdaterad: 2024-02-22

Föreningens medlemmar deltar i en eller flera sektioner och kommittéer. Det stora engagemanget borgar för att de beslut som fattas är väl förankrade hos medlemmarna. De olika sektionerna och kommittéerna hanterar frågor inom sin sektor av sjöfarten. Ledamöterna utses av styrelsen och på förslag av medlemmarna i samband med föreningens årsmöte.

Sektioner

Färje- och RoRosektionen

Anders Thyberg, Walleniusrederierna AB, ordförande
KontaktCarl Carlsson, Svensk Sjöfart, sekreterare

Tank- och Bulksektionen

Johan Källsson, Erik Thun AB, ordförande
Kontakt: Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart, sekreterare

Sektionen för Specialsjöfart

David Kristensson, Northern Offshore Services AB, ordförande
Kontakt: Christina Palmén, Svensk Sjöfart, sekreterare

Kommittéer

Kommittén för Näringsliv och Konkurrenskraft

Marica Derenstrand, Stena Line AB, ordförande
Kontakt: Camilla Åberg Linder, Svensk Sjöfart, sekreterare

Kommittén för Miljö och Klimat

Johan Friberg, Erik Thun AB, ordförande
Kontakt: Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart, sekreterare

Kommittén för Sjösäkerhet och Teknik

Hans Friberg, Tallink Silja AB, ordförande
Kontakt: Carl Carlsson, Svensk Sjöfart, sekreterare

Kommunikationskommittén

Eleonora Hansi, Viking Line AB, ordförande
Kontakt: Madeleine Säll, Svensk Sjöfart, sekreterare

Kommittén för kompetensförsörjning

Jonas Backman, Sirius Shipping AB, ordförande
Kontakt: Johan Hartler, Svensk Sjöfart, sekreterare

Arbetsgrupper

DP-ropaxgruppen

 • Jörgen Lorén, Stena Line AB, ordförande
 • Kontakt: Christina Palmén, Svensk Sjöfart, sekreterare

DP-tankgruppen

 • Donald Werner, Furetank Rederi AB ordförande
 • Kontakt: Christina Palmén, Svensk Sjöfart, sekreterare

ForeSea-arbetsgruppen

 • Sten Rosenqvist, Rederi AB Eckerö, ordförande
 • Kontakt: Christina Palmén, Svensk Sjöfart, sekreterare

Lotsgruppen

 • Johan Källsson, Erik Thun AB, ordförande
 • Kontakt: Carl Carlsson, Svensk Sjöfart, sekreterare

Smarta fartyg-arbetsgruppen

 • Carl Fagergren, Wallenius Marine AB, ordförande
 • Kontakt: Christina Palmén, Svensk Sjöfart, sekreterare

Farledsavgiftsgruppen

 • Johan Källsson, Erik Thun AB, ordförande
 • Kontakt: Christina Palmén, Svensk Sjöfart, sekreterare

Befraktningsgruppen

 • Lars Hallsberg, Erik Thun AB, ordförande
 • Kontakt: Carl Carlsson, Svensk Sjöfart, sekreterare

Klimatarbetsgruppen

 • Jacob Norrby, Stena Rederi AB, ordförande
 • Kontakt: Fredrik Larsson, Svensk Sjöfart, sekreterare

STCW-gruppen

 • Jörgen Lorén, Stena Line AB, ordförande
 • Kontakt: Johan Hartler, Svensk Sjöfart, sekreterare

Likabehandlingsgruppen

 • Ragnar Johansson, Wallenius SOL AB, ordförande
 • Kontakt: Madeleine Säll, Svensk Sjöfart, sekreterare

Attraktiv sjöfart och rekrytering

 • Angela Jenhed, Stena Rederi AB, ordförande
 • Kontakt: Johan Hartler, Svensk Sjöfart, sekreterare

Utbildning och regelverk

 • Johan Göthesson, Sirius Shipping AB, ordförande
 • Kontakt: Johan Hartler, Svensk Sjöfart, sekreterare