Kansli

Senast ändrad: 2024-05-20

Föreningen Svensk Sjöfart är en medlemsdriven expertorganisation som arbetar inom fyra fokusområden; 1. Tillväxt och konkurrenskraft,  2. Miljö, 3. Sjösäkerhet och sjöfartsskydd, 4. Forskning och innovation.

Föreningen Svensk Sjöfart har kontor i Göteborg och Stockholm.

Göteborg

 • Annika Asp, vd-assistent och styrelsens sekreterare
 • Carl Carlsson, Säkerhet
 • Kajsa Börjesson, Ekonomi
 • Christina Palmén, Miljö och säkerhet
 • Johan Hartler, Kompetensförsörjning, behörigheter och bemanning
 • Andrea Roempke, Kommunikationsansvarig
 • Madeleine Säll, Kommunikatör

Stockholm

 • Anders Hermansson, vd
 • Camilla Åberg Linder, Näringspolitik
 • Pia Berglund, Näringspolitik
 • Fredrik Larsson, Klimat och miljö

Sjöfartstidningen

Föreningen äger Sjöfartstidningen som startade 1905 och är en oberoende förmedlare av sjöfart. Tidningen har en prenumererad upplaga på drygt 6 100 exemplar, merparten av dessa läsare finns i Sverige, svensktalande Finland och på Åland.

 • Albin Dahlin, vd, chefredaktör och ansvarig utgivare
 • Christopher Kullenberg Rothvall, reporter/redaktör
 • Klara Johansson, reporter/redaktör
 • Nina Yngve, redaktionsassistent och administratör