Kansli

Senast ändrad: 2022-04-04

Föreningen Svensk Sjöfart är en medlemsdriven expertorganisation som arbetar inom fyra fokusområden; 1. Tillväxt och konkurrenskraft,  2. Miljö, 3. Sjösäkerhet och sjöfartsskydd, 4. Forskning och innovation.

Föreningen Svensk Sjöfart har kontor i Göteborg och Stockholm.

Göteborg

 • Annika Asp, Vd-assistent och styrelsens sekreterare
 • Carolina Kihlström, Projektledning och kommunikation
 • Carl Carlsson, Säkerhet
 • Annette Olausson, Ekonomi
 • Christina Palmén, Miljö och säkerhet
 • Jonas Gunnarsson, Miljö och säkerhet

Stockholm

 • Anders Hermansson, vd med ansvar för näringspolitik
 • Fredrik Larsson, Klimat och miljö

Sjöfartstidningen

Föreningen äger Sjöfartstidningen som startade 1905 och är en oberoende förmedlare av sjöfart. Tidningen har en prenumererad upplaga på drygt 6 100 exemplar, merparten av dessa läsare finns i Sverige, svensktalande Finland och på Åland.

 • Per Barkman, VD
 • Per-Henrik Sjöström, Chefredaktör
 • Anna Lundberg, redaktionschef
 • Magnus Sandelin, reporter
 • Christopher Kullenberg Rothvall, reporter