Svensk Sjöfarts pressmeddelanden

7 februari 2022

Svensk Sjöfart publicerar arbetsmiljökalender

Ladda ner

28 januari 2022

Svensk Sjöfart välkomnar Statskontorets uppdrag att utreda förutsättningarna för Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform

Ladda ner

13 januari 2022

26 miljoner ton koldioxid utelämnas från EU:s utsläppsrättshandelssystem för sjöfarten – Svensk Sjöfart kräver ändring

Ladda ner

20 december 2021

Sjöfarten svårt att ta del av omställningsstöd – efterfrågar korttidspermittering

Ladda ner

16 december 2021

Svensk Sjöfart positiva till uppdrag om breddad ekobonus

Ladda ner

12 november 2021

Rikard Engström lämnar uppdraget som vd för branschorganisationen Svensk Sjöfart

Ladda ner

4 november 2021

Försvarsmakten och Svensk Sjöfart skriver på avsiktsförklaring för karriärväxling

Ladda ner

1 oktober 2021

Sjöfartsverkets förslag om höjda avgifter är orimligt

Ladda ner