Svensk Sjöfarts pressmeddelanden

14 juni 2021

Coronautvärdering föreslår att Transportstyrelsen utgör navet för sjöfartens krisorganisation

Ladda ner

10 juni 2021

Bidra till bättre arbetsmiljö för hela sjöfarten!

Ladda ner

10 juni 2021

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens förlängning av den tillfälliga förordningen av sjöfartsstödet

Ladda ner

27 maj 2021

Svensk Sjöfart positiva till att regeringen föreslår tillskott till Sjöfartsverket

Ladda ner

20 maj 2021

Vad hände under IMO:s sjösäkerhetskommittémöte?

Ladda ner

11 maj 2021

Svensk Sjöfart positiva till förlängning av korttidsstödet

Ladda ner

28 april 2021

Svensk Sjöfarts verksamhetsberättelse ”Sjöfartsåret 2020” publicerad

Ladda ner

9 april 2021

Sjöfarten efterfrågar satsningar i vårändringsbudgeten

Ladda ner