Svensk Sjöfarts pressmeddelanden

30 mars 2016

Rikard Engström ny vice vd

Ladda ner

19 februari 2016

Kollektivtrafikbranschen kräver regeringen på miljoner för kostnader för ID-kontroller

Ladda ner

18 december 2015

Swedish Shipowners’ joins Fossil Free Sweden

Ladda ner

15 december 2015

Sjöfarten vill mer – ansluter sig till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige

Ladda ner

12 november 2015

Utökade kontroller av passagerare till sjöss

Ladda ner

5 november 2015

Med tonnageskatt hoppas sjöfarten på blå tillväxt

Ladda ner

17 september 2015

Sjöfarten är ett miljösmart transportalternativ

Ladda ner

2 september 2015

Nu kan sjöfarten växa i Sverige

Ladda ner