Svensk Sjöfarts pressmeddelanden

22 oktober 2020

Svensk Sjöfart stödjer Sjöfartsverkets förslag för den nationella infrastrukturplanen

Ladda ner

21 oktober 2020

Förslag om korttidspermitteringar skickat till finansministern

Ladda ner

30 september 2020

Nytt projekt möjliggör minskade utsläpp och kostnader för sjöfarten

Ladda ner

29 september 2020

Sjöfacken och branschen enade: ”Regeringens åtgärder måste förlängas”

Ladda ner

22 september 2020

Svensk Sjöfart efterfrågar förändringar i utformningen av omställningsstödet

Ladda ner

15 september 2020

Preem viktiga för sjöfartens möjlighet att uppnå FN:s regelverk

Ladda ner

14 september 2020

Sjöfartens lotsning behöver en permanent revideringsgrupp

Ladda ner

20 augusti 2020

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens beslut om fortsatta regellättnader för sjöfarten

Ladda ner