Svensk Sjöfarts pressmeddelanden

17 december 2020

Svensk Sjöfart efterfrågar transportforskning i regeringens forskningsproposition

Ladda ner

15 december 2020

Sjöfarten välkomnar regeringens önskan om förlängning av det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet

Ladda ner

9 december 2020

AI används för energieffektivisering i nytt sjöfartsprojekt

Ladda ner

7 december 2020

Blå Tillväxt träffar infrastrukturminister Tomas Eneroth

Ladda ner

26 november 2020

Svensk Sjöfart positiva till att regeringens samordnare för inrikes sjöfart får fördjupat uppdrag

Ladda ner

11 november 2020

Sjöfartsverket föreslår avgiftshöjningar för den hårt drabbade sjöfarten – motverkar nationella mål

Ladda ner

9 november 2020

Sjöfarten välkomnar förlängning av korttidspermitteringsstödet och omställningsstödet

Ladda ner

31 oktober 2020

Svensk Sjöfarts medlemmar i akut situation – förlängning av korttidspermittering krävs

Ladda ner