Svensk Sjöfarts pressmeddelanden

30 april 2020

Svensk Sjöfart positiv till nytt omställningsstöd till företag

Ladda ner

24 april 2020

Svensk Sjöfart väljer ny styrelse

Ladda ner

23 april 2020

Svensk Sjöfarts öppna årsmötesseminarium samlar sjöfarten online

Ladda ner

15 april 2020

Sjöfarten står för 90 procent av transporterna – men inga satsningar i vårbudgeten

Ladda ner

12 april 2020

Europeiska redare efterfrågar rättvis och ambitiös plan för prissättning av koldioxid

Ladda ner

2 april 2020

Blå Tillväxt föreslår åtgärder för att rädda sjöfarten

Ladda ner

26 mars 2020

Svensk Sjöfart välkomnar Transportstyrelsens beslut om tillfälliga åtgärder inom avgiftsområdet för sjöfarten

Ladda ner

19 mars 2020

Svensk Sjöfart välkomnar Wallenius SOL som ny medlem

Ladda ner