Svensk Sjöfarts pressmeddelanden

3 november 2017

Sjöfartsverket skadar svensk konkurrenskraft

Ladda ner

20 september 2017

Regeringen satsar 50 MSEK på miljö & klimat genom ökad inlands- & kustsjöfart

Ladda ner

14 september 2017

Svensk Sjöfart förvånade över regeringens beslut om alkobommar

Ladda ner

11 september 2017

Blå tillväxt kritiska till förslaget om nya lotsavgifter

Ladda ner

17 februari 2017

Regeringen fokuserar på hållbara transporter

Ladda ner

28 oktober 2016

FN:s sjöfartsorgan stärker sjöfartens hållbarhet – begränsar globala svavelutsläpp

Ladda ner

3 oktober 2016

Sjöfartsverkets nya avgifter hotar sjöfarten

Ladda ner

28 september 2016

Tonnageskatt införs för blå tillväxt

Ladda ner