Svensk Sjöfarts pressmeddelanden

13 augusti 2020

Specialsjöfarten efterfrågar regeländringar och dialog med regeringen

Ladda ner

6 juli 2020

Birka Cruises lägger ned på grund av covid-19

Ladda ner

25 juni 2020

”Day of the Seafarer” uppmärksammar ombordanställdas centrala roll i samhället

Ladda ner

15 juni 2020

Svensk Sjöfart välkomnar beslut om 300 MSEK till Sjöfartsverket

Ladda ner

12 juni 2020

Sjöfarten antar gemensam branschstandard för säkert resande

Ladda ner

2 juni 2020

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens förslag att ändra reglerna för sjöfartsstöd

Ladda ner

26 maj 2020

Svensk Sjöfart deltar i nytt forskningsprojekt för ökad säkerhet inom Roro-sjöfarten

Ladda ner

1 maj 2020

Fartyg tutar för den samhällsviktiga ombordpersonalen

Ladda ner