En sjöfartssektor för alla - Vågrätt

Senast uppdaterad: 2022-01-13

Svensk Sjöfart arbetar med likabehandlings- och värderingsfrågor och är exempelvis aktiv i det branschövergripande arbetet Vågrätt som syftar till att förbättra arbetsmiljön och sjösäkerheten ombord.

Vågrätt är ett samarbete mellan organisationerna Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Sarf, Sveriges Skeppsmäklareförening, Skärgårdsredarna, Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, Wista, #lättaankar, Sjösektionen på Chalmers, Lambda studentförening, Sjöfartsverket, Almega, Sveriges Hamnar, Göteborgs Hamn, Blidösundsbolaget och Lindholmens tekniska gymnasium.

Svensk Sjöfart skrev 2015 på en strategi- och handlingsplan för likabehandling inom sjöfarten som syftar till att samtliga aktörer ska arbeta för likvärdig behandling. I ett led i detta arbete skapades en databaserad utbildning i likabehandling via Svensk Sjöfarts dotterbolag Seably (tidigare Shipgaz). Kursen är gratis och på engelska.

Under 2019 har aktörerna även skrivit på en gemensam avsiktsförklaring för det långsiktiga arbetet. som finns tillgänglig här ”Avsiktsförklaring gällande den sociala miljön för sjöfartsklustret”.

Inom ramen för arbetet har Svensk Sjöfart också startat en likabehandlingsgrupp och tagit fram informationsmaterial på svenska och engelska med stöd kring hur man kan arbeta förebyggande med trakasserier och kränkande särbehandling och för en arbetsmiljö i världsklass. Dokumentet finns att läsa här: