Plattformar

Senast uppdaterad: 2024-03-12

För att hantera utmaningen med att uppnå målen om en stärkt konkurrenskraft och nollvision, har en strategi om samarbete och delat vetande fastslagits. Föreningen har även medverkat i att skapa den kompletterande plattformen Lighthouse som fokuserar på forskning och innovation.

 

Lighthouse logga liten

År 2005 skapades grunden för en tvärvetenskaplig svensk sjöfartsforskning av Sveriges Redareförening, Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg som idag är Lighthouse. Även Sjöfartsverket, Västra Götalandsregionen och Vinnova anslöt till projektet. Den svenska rederinäringen har investerat 100 miljoner kronor i Lighthouse för att bygga en plattform för svensk grundforskning inom sjöfart. Under 2014 togs ett viktigt och välkommet steg att bredda Lighthouse till att bli ett nationellt centrum. Idag deltar även Svenskt Marintekniskt Forum, IVL, RISE/Viktoria, KTH, Linnéuniversitetet och SSPA i arbetet.