ForeSea - sjösäkerhetssystem

Senast uppdaterad: 2023-08-16

Svensk Sjöfart har tillsammans med Transportstyrelsen gjort en gemensam satsning och skapat ForeSea – ett informationssystem om olyckor, tillbud och ”near misses” till sjöss. I den gemensamma incidentdatabasen är transparens, kunskapsöverföring och delat vetande rådande. Det som skiljer ForeSea från andra system är att informationen i databasen kan användas för säkerhetsanalyser för specifika händelser och därmed bidra till det förebyggande sjösäkerhetsarbetet.

Foresea

Systemet innehåller idag cirka 3 150 rapporter. Systemet är världsunikt i sitt slag och något det svenska sjöfartsklustret kan vara stolta över.

ForeSeas webbplats hittar du här.