Svensk Sjöfart och ForSea i Aktuell Hållbarhet om Sjöfartsverkets höjda avgifter

Svensk Sjöfarts tf. VD Anders Hermansson och Kristian Duurhus, VD, ForSea, skriver i Aktuell Hållbarhet om hur Sjöfartsverkets höjda avgifter påverkar sjöfartens omställning negativt.

Läs hela debattartikeln här. 

Publicerad: 2021-12-22