”Regeringen måste ta ansvar för Sjöfartsverkets ekonomiska situation”

P4 Östergötland rapporterade den 16 oktober om att Sjöfartsverket förväntar sig flera miljoner i förlorade intäkter på grund av minskade intäkter från farleds- och lotsavgifterna. Myndigheten säger till P4 att man flaggar för att regeringen måste ge tydliga besked rörande myndighetens finansiella situation. Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström menar att även handelssjöfarten har drabbats hårt av coronapandemin och att regeringen bör ta ansvar för Sjöfartsverkets ekonomiska situation.

– Det är absolut tufft för Sjöfartsverket, men det är en konsekvens av att handelssjöfarten påverkats av coronapandemin. Inte minst färjorna kastades in i en verklighet med stängda gränser, ett näst intill obefintligt resande och en mycket oviss framtid. Det förefaller för mig helt självklart att regeringen i denna situation måste ta ansvar för sin myndighet och säkerställa att man inte behöver oroa sig över ekonomin, säger Rikard Engström.

I höstbudgeten gavs Sjöfartsverket viss dispens avseende myndighetens ekonomiska mål och kraven på soliditet och räntabilitet sätts på paus till 2024.

– Att myndigheten inte behövt varsla personal är förstås bra men samtidigt måste jag konstatera att det inte alls är en spegling av hur det ser ut i branschen där man har tvingats till mycket omfattande varsel och uppsägningar. Allt annat än att regeringen funderar över hur man skulle kunna ge förutsättningar för Sjöfartsverket att reducera avgiftsuttaget förefaller ekonomiskt irrationellt. Det innebär naturligtvis att regeringen som ägare till myndigheten behöver ta sitt ansvar och säkra att avgifterna kan utvecklas i linje med de breda politiska målen för sjöfarten, säger Rikard Engström.

Sjöfartsverket gavs under försommaren viss lättnad i de redan då långt framskridna planerna om avgiftshöjningar när regeringen beslöt att skjuta till 300 miljoner kronor, vilket möjliggjorde en paus i avgiftshöjningarna. Sjöfartsverket har dock aviserat höjningar av farleds- och lotsavgifterna under 2021, något som Svensk Sjöfart menar vore förödande för handelssjöfarten.

– Det är förstås självklart att man inte kan höja avgifterna från en bransch som alla politiker tycks rörande eniga om att man ska använda mer och som är en av de branscher som drabbats hårdast av pandemin. Det jag ser som rimligast framgent är att regeringen skapar utrymme för Sjöfartsverket att ha den omvända tankebanan. Hur stora avgiftsminskningar kan vi genomföra nästkommande år? Den frågan skulle vara i linje med de transportpolitiska målen. Sjöfartsverket behöver, precis som generaldirektören konstaterat, långsiktigt rimliga ekonomiska förutsättningar som myndigheten behöver, säger Rikard Engström.

Publicerad: 2020-10-19