Beslut om en översyn av Sjöfartsverket och miljöincitament för sjöfarten

Riksdagen har beslutat om tillkännagivande om en översyn av Sjöfartsverkets verksamhet och finansiering samt att se över miljöincitamenten för farledsavgifterna; detta för att avgifterna ska styra mot ökad hållbarhet och inte missgynna sjöfarten som trafikslag.

– Vi är mycket positiva till det beslut som skett. Det är nödvändigt att avgiftssystemet förändras och blir miljöstyrande. I dagsläget ser vi att flera av de aktörer som gått före i utvecklingen och satsat på klimatåtgärder missgynnats i Sjöfartsverkets avgiftssystem. Riksdagens beslut är ett steg i rätt riktning där förhoppningsvis dessa ”early-movers” kan gynnas och fortsätta leda vägen framåt mot en hållbar sjöfart som gynnar hela Sverige. I och med covid-19 som lett till att Sjöfartsverket förväntas få ett mycket stort underskott samtidigt som man står inför investeringar i isbrytare har det även blivit än tydligare att det är hög tid att göra en översyn av Sjöfartsverkets finansiering, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Läs mer om våra kommentarer.

Läs mer om beslutet på riksdagens hemsida.

Publicerad: 2020-04-24