Sjöfartsverket senarelägger avgiftshöjningar

Sjöfartsverket meddelar i ett pressmeddelande att man avser senarelägga avgiftshöjningar i minst fyra månader på grund av covid-19.

– Det är mycket bra att Sjöfartsverket lyssnat till oss i branschen och backar från de initiala planerna om att höja avgifterna vid årsskiftet. Det är dock inte möjligt att därefter gå vidare med avgiftshöjningar utan de måste, för att man ska nå uppsatta samhällsmål, inte bara frysas utan reduceras på sikt. Därför ser vi med glädje på det faktum att myndighetens verksamhetsform och finansiering kommer att ses över utifrån politiska beslut, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2020-06-08