Beslut från regeringen: ökade medel till Sjöfartsverket och breddad ekobonus

Miljö- och klimatminister Per Bolund samt infrastrukturminister Tomas Eneroth informerade på regeringens pressträff idag att om att Sjöfartsverket får 45 miljoner kronor per år 2022 till 2024 och därefter 6 miljoner kronor per år.

– Sjöfarten spelar en viktig roll i klimatomställningen och för jobben i Sverige. Nu går regeringen fram med omfattande satsningar på sjöfarten. Det kommer stärka sjöfartens konkurrenskraft och attraktivitet samt skynda på omställningen av hela transportsektorn, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth under pressträffen.

Förutom ett tillskott till Sjöfartsverket vill regeringen även bredda ekobonusen med en satsning om 100 miljoner kronor 2022-2024. Regeringen föreslår också att Sjöfartsverket tillförs 220 miljoner kronor för år 2022 för att möjliggöra investeringar i myndighetens fartygs-, båt- och helikopterflottorna som det finns behov av samt att Sjöfartsverket tillförs 300 miljoner kronor per år 2023 och 2024 genom en klimatkompensation. Detta stärker myndighetens ekonomi och minskar på trycket på farledsavgifterna.

– Det är mycket glädjande att regeringen nu gör en riktad satsning mot sjöfarten genom att ta större ansvar för Sjöfartsverket som myndighet och bidra till sjöfartens omställning. Vi har tidigare påpekat hur viktigt det är att farledsavgifterna inte höjs och vi menar att beskedet, tillsammans med den paus man satte på räntabilitets och soliditetmålen för myndigheten förra året, måste tolkas som en tydlig signal tydligt myndigheten om att man inte ska gå vidare med de nyligen remitterade avgiftshöjningarna från årsskiftet. Nu kan Sjöfartsverket ta beslut som gör att sjöfartens konkurrenskraft ökar och inte minskar, vilket är till gagn för AB Sverige. Även en breddad ekobonus är något som vi har identifierat som en åtgärd som kan bidra till en överflyttning av transporter av gods från väg till sjöfart, säger Rikard Engström, VD för Svensk Sjöfart.

Publicerat: 2021-09-06