Sjöfartsverket beslutar att inte höja avgifterna under 2021

Sjöfartsverket har beslutat att man inte kommer att höja avgifterna under 2021, detta skriver generaldirektör Katarina Norén i ett brev till branschen.

– Vi är alla överens om att arbetet mot ett hållbart transportsystem är avgörande för konkurrenskraft och välfärd och  där är vi i sjöfarten en del av lösningen. Med en konkurrenskraftig sjöfart kan mer gods gå på sjön istället för på vägarna, skriver Katarina Norén bland annat i brevet.

Svensk Sjöfart har sedan länge påpekat vikten av att inte höja avgifterna för sjöfarten och välkomnar beskedet från Sjöfartsverket.

– Vi ser mycket positivt på Sjöfartsverkets beslut. Under coronapandemin har sjöfarten och framförallt färjesjöfarten drabbats mycket hårt av de restriktioner som samhället har tvingats till för att minska smittspridningen. Sjöfartsverkets besked ger en viss lättnad och är ett tydligt signalvärde om att myndigheten ser den situation sjöfarten befinner sig i och gör vad den kan för att inte förvärra situationen ytterligare. Om man vill ha mer sjöfart är det såklart inte rimligt att göra trafikslaget dyrare utan istället bör man göra vad man kan för att stärka sjöfartens konkurrenskraft, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2021-06-29