”Utred Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform”

När ska Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform utredas? Detta frågar sig riksdagsledamoten Anders Hansson (M) som nu skrivit två skriftliga frågor till infrastrukturminister Tomas Eneroth med anledning av att riksdagen i april 2020 riktade ett tillkännagivande till regeringen om att utreda Sjöfartsverkets finansierings- och verksamhetsform.

– I dag finansieras myndigheten grovt räknat till cirka 80 procent av intäkter från farleds- och lotsavgifter, cirka 10 procent genom anslag och kvarvarande 10 procent genom övriga intäkter. Verket är således väldigt beroende av en fungerande sjöfart för att kunna ta in sina avgifter. Ett moment 22 uppstår dock när myndigheten måste höja avgifterna i stor mån för att finansiera sin verksamhet. Därmed försvårar man för en fungerande och konkurrenskraftig sjöfart. Sjöfartsverket befinner sig just nu i denna situation och har höjt såväl farleds- som lotsavgifterna regelbundet de senaste fyra åren. Man signalerar även fortsatta avgiftsökningar kommande år. Detta är en ohållbar situation, skriver Anders Hansson bland annat.

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström menar att det är mycket viktigt att utredningen genomförs så att sjöfartens konkurrenskraft kan stärkas, särskilt då coronapandemin drabbat sjöfarten mycket hårt.

– Det är mycket bra att Anders Hansson lyfter denna fråga. Att utreda Sjöfartsverkets verksamhets- och finansieringsform är ett steg för att säkerställa att myndigheten har de förutsättningar som krävs för att faktiskt stärka sjöfartens konkurrenskraft, istället för  att minska den. Sjöfartsverket har nyligen aviserat att man avvaktar med de planerade avgiftshöjningarna för sjöfarten till den 1 september, men även i september kommer sjöfarten vara kraftigt påverkad av coronapandemin. Det håller därför inte att myndighetens ekonomiska situation inte förändras och därför hoppas vi att regeringen agerar i frågan, säger Rikard Engström.

Publicerad: 2021-02-19