Svensk Sjöfart välkomnar beslut om 300 MSEK till Sjöfartsverket

Sjöfartsverket får  300 miljoner kronor under 2020 för att mildra effekterna av coronakrisen. Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har gemensamt beslutat om tillskottet.

– Beslutet att skjuta till medel till Sjöfartsverket är bra och dessutom angeläget. Tillskottet möjliggör för Sjöfartsverket, som redan innan krisen hade en mycket ansträngd ekonomi, att skjuta på aviserade avgiftshöjningar. En åtgärd som är viktig både för en hårt prövad färjesektor som förhoppningsvis successivt kan starta upp trafiken. Åtgärden är dock framförallt viktig för återstarten av svensk ekonomi eftersom det stärker konkurrenskraften för svenska exportföretag genom att hålla nere transportkostnaderna. Åtgärden är viktig särskilt i detta skede när Europa och världen startar upp verksamheterna igen, då gäller det att göra allt för att stärka förutsättningarna för svenska företag, säger Anders Hermansson, vice VD Svensk Sjöfart.

Läs mer i en artikel från GP.

Publicerad: 2020-06-15