Alla nyheter

 • 18 april 2017

  Vårändringsbudget 2017 – sjöfartsfrågor

  Regeringen talar fortfarande om att de ska vidta åtgärder för att  stärka miljöanpassade transportslags konkurrenskraft och bl.a. främja en...

  Läs mer

  18 april 2017

  Regeringen utreder miljöstyrningen av Sjöfartsverkets nya farledsavgifter

  Regeringen beslutade den 13 april att ge Trafikanalys i uppdrag att göra en miljökonsekvensanalys av Sjöfartsverkets föreslagna ändringar i...

  Läs mer

  3 april 2017

  NECA i Nord- och Östersjön är positivt – men varför stanna där?

  Den 31 mars presenterade Trafikanalys sin slutrapport av konsekvensanalysen på ett införande av NECA i Östersjön och Nordsjön, gjord...

  Läs mer

  30 mars 2017

  Tonnageskatten tycks allt mer attraktiv

  Det är tydligt att intresset för det svenska tonnageskattesystemet stärkts under året. Såväl medlemsrederier som andra rederier kontaktar oss...

  Läs mer

  15 mars 2017

  Godsflöden påverkas negativt av Brexit

  Kommerskollegium har nyligen släppt en regeringsrapport som analyserar Brexit. Rapportens slutsats är att handeln mellan EU och Storbritannien kommer...

  Läs mer

  10 mars 2017

  Möjlighet att söka forskningsmedel

  För närvarande håller Trafikverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen på med en utvärdering av den så kallade forsknings- och innovationsportfölj som...

  Läs mer

  8 mars 2017

  Ledarskap önskas för Östersjöregionen

  Kongressen Baltic Sea Future har arrangerats för första gången den 6-7 mars på Stockholmsmässan av Stockholms Universitet, SustainableSeas/Stiftelsen Hållbara...

  Läs mer

  2 mars 2017

  ECO bonussystem ska ge mer sjötransporter

  Regeringen har givit Trafikanalys i uppdrag att utreda förutsättningarna för införandet av ett s.k. ECO-bonussystem i Sverige. Syftet är att mer...

  Läs mer