Nya branschriktlinjer för cyber security

Ny version av riktlinjer för cyber security ombord på fartyg har publicerats. Riktlinjerna har utvecklats av BIMCO, ICS, CLIA, INTERCARGO, INTERTANKO, OCIMF och IUMI.  Riktlinjerna finns att läsa här.

Den uppdaterade versionen innehåller bland annat information om försäkringsrelaterade frågor, hur man effektivt separerar nätverk samt nya praktiska råd om hur man hanterar gränssnitt mellan fartyg och land samt hur man hanterar cyberskydd vid hamnanlöp och vid kommunikation med landsidan.

Som ett komplement till riktlinjerna har ICS tillsammans med andra aktörer tagit fram en plansch för användning ombord för att öka medvetenheten bland besättningen om åtgärder de kan göra för att bidra till att undvika cyberincidenter. Planschen finns att ladda ner här.

Publicerad: 2017-07-10