Alla nyheter

 • 2 november 2016

  Id-kontroller förlängs i tre månader

  Den 2 november beslutade regeringen att förlänga id-kontrollerna med tre månader för passagerare med buss, tåg eller passagerarfartyg mellan...

  Läs mer

  2 november 2016

  Alkobommar bommar målet

  Trafikverket arbetar för närvarande med ett regeringsuppdrag om att förbereda för ett införande av anläggningar för nykterhetskontroller i ”vissa...

  Läs mer

  28 oktober 2016

  FN:s sjöfartsorgan stärker sjöfartens hållbarhet – begränsar globala svavelutsläpp

  FN:s sjöfartsorgan IMO och dess skyddskommitté för miljö har den 28 oktober beslutat att från och med år 2020...

  Läs mer

  10 oktober 2016

  Långsiktig klimatplan efterlyses

  Veckan som gått har varit mycket i klimatet tecken. Det globala klimatavtalet ratificerades av EU-länderna vilket betyder att det...

  Läs mer

  7 oktober 2016

  Regeringen gräver där man redan står

  Infrastrukturminister Anna Johansson och vice statsminister/klimatminister Isabella Lövin presenterade den 6:e oktober regeringens kommande infrastrukturproposition. Precis som Stefan Löfvéns...

  Läs mer

  1 oktober 2016

  Världssjöfartens dag i Norrköping

  IMO, FN:s internationella sjöfartsorganisation utlyser World Maritime Day en dag om året, denna gång med temat ”Shipping: Indispensable to...

  Läs mer

  30 september 2016

  Ny modell för farledsavgifter antagen idag

  Föreningen Svensk Sjöfart gläds åt att Sjöfartsverkets förslag till avgiftsmodell, som kritiserats hårt av näringslivet, organisationer och andra myndigheter,...

  Läs mer

  28 september 2016

  Tonnageskatt införs för blå tillväxt

  Riksdagen beslutade den 28 september om att införa tonnageskatt, en särskild beskattning för sjöfarten, från och med den 1...

  Läs mer