Alla nyheter

 • 19 september 2017

  Positivt möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth

  Parterna i Blå Tillväxt, Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart, Kenny Reinhold, Seko Sjöfolk och Mikael Huss, Sjöbefälsföreningen samt Svensk...

  Läs mer

  14 september 2017

  Svensk Sjöfart förvånade över regeringens beslut om alkobommar

  Tomas Eneroth meddelade på ett besök i Tylösand att regeringen kommer att besluta om alkobommar och lägger 78 miljoner...

  Läs mer

  13 september 2017

  International Chamber of Shipping förnyar sin profil

  Den internationella redareföreningen ICS förnyar sin profil den 13/9 2017 genom att bland annat byta logga. ICS har ett...

  Läs mer

  13 september 2017

  Den internationella sjöfartsindustrin arbetar för internationell klimatfärdplan

  ICS, International Chamber of Shipping, har tillsammans med sina industrikollegor återigen skickat in tydliga önskemål om att FN:s sjöfartsorganisation IMO måste...

  Läs mer

  12 september 2017

  Viktigt med en samlad godsstrategi

  Näringslivets transportråd har lämnat förslag till regeringens godsstrategi som ska presenteras nästa år. Svensk Sjöfart är liksom Näringslivets Transportråd...

  Läs mer

  8 september 2017

  Global överenskommelse som stoppar invasiva arter träder ikraft

  Den 8 september träder Barlastvattenkonventionen ikraft. Konventionen kräver att fartyg ska hantera barlastvatten för att avlägsna eller undvika upptag...

  Läs mer

  7 september 2017

  Miljö och klimat högt på agendan under Donsö Shipping Meet 2017

  Under årets Donsö Shipping Meet gavs stort fokus på miljöförbättrande åtgärder som sjöfarten genomgått de senaste åren. Industrin har...

  Läs mer

  31 augusti 2017

  Åtgärder för sjöfarten i Trafikverkets förslag på nationell transportplan 2018-2029

  Trafikverkets nationella transportplan 2018-2029 har presenterats och innefattar en budget om 622,5 miljarder SEK. Planen fokuserar främst på väg och järnväg, men...

  Läs mer