Svensk Sjöfart associerad partner och talare på iShipping Copenhagen 2018

Den 27-28 februari samlas den internationella sjöfarten för att diskutera digitaliseringsfrågor på iShipping Copenhagen 2018. Svensk Sjöfarts vice VD Pia Berglund kommer tala på konferensen under rubriken ”The Maritime CEO Summit: How Digital Transformation is Driving Maritime Innovation”.

Publicerad: 2018-01-12