Ny rapport från norska institutet TOI visar att sjöfarten är mest miljövänlig

Sjöfarten är det mest miljövänliga transportslaget enligt en ny studie gjord av det norska institutet TOI. I rapporten undersöker forskarna nackdelar och socioekonomiska kostnader med hamndrift, men kommer fram till att trots att det finns externa kostnader för hamnen är sjöfarten mer hållbart än transporter med lastbil eller eltåg.

Läs mer här.