Fossilfrihet, överförflyttning av gods från väg till sjö och digitalisering diskuterades på årets Transportforum

Under nordens största transportkonferens, Transportforum, diskuterades bland annat överförflyttning av gods från väg till sjö, digitalisering och hur sjöfarten kan bidra till Sveriges mål om fossilfrihet. Hela konferensen inleddes av infrastrukturminister Tomas Eneroth.

– Sjöfarten är underutnyttjad och behöver användas mer. Jag kommer att göra allt jag kan för att stärka den svenska sjöfarten, sa Tomas Eneroth till de cirka 1200 deltagarna i publiken.

Svensk Sjöfarts VD, Rikard Engström, talade på seminariet ”70 % till 2030 och vägen dit” och menade att det finns flera åtgärder som kan genomföras för att sjöfarten ska kunna bidra till 2030-målen.

– Det är viktigt med samverkan och finansiella mekanismer, men också att regelverk och politik arbetar för att hållbarhetsmålen ska kunna uppnås. En stor satsning görs idag av näringen själv. Bland annat testar man batterier, LNG och metanol för att minska utsläppen och många gånger ligger näringen före regelverken. Även fyllnadsgraden är en viktig aspekt för att minska utsläppen. I framtiden krävs en förändringsvilja från alla aktörer och möjligt för företag att kunna investera i miljövänliga lösningar. Därför är det centralt med stöd till bland annat early movers och en större satsning på forskning, sa Rikard Engström.

På ett annat seminarium med fokus på framtida drivmedel presenterade Fredrik Larsson, ansvarig för miljöfrågor på Svensk Sjöfart, om sjöfartsnäringens syn på framtida bränslen.

– Det är viktigt när vi pratar om dessa ämnen att vi ställer oss frågor som ”Vad är det för drivkrafter bakom förändringen som ska till?” och ”Vad tror man på för bränslen imorgon, idag?”. Exempelvis är LBG, biodiesel, biometanol, batterier, sol och vind, bränsleceller, amoniak, och hybridlösningar i någon form, alla exempel på bränslen som används i en omställning. Vi måste för öppna för nytänkande för att nå netto noll. Det är viktigt att regelverken är teknikneutrala och anpassas snabbare, både internationellt och nationellt, samt att vi arbetar vidare med finansiella mekanismer, sa Fredrik Larsson.

Vill du veta mer? Några av sjöfartsseminarierna finns på Svensk Sjöfarts Facebooksida.

Publicerad: 2018-01-11