Alla nyheter

 • 24 maj 2016

  Ett svenskt system med tonnagebeskattning

  Regeringen lämnade den 23 maj en proposition om ett svenskt system med tonnagebeskattning till riksdagen. Cirka 90 procent av...

  Läs mer

  24 maj 2016

  Från ord till handling nödvändigt

  En trend med färre svenska handelsfartyg och färre ombordanställda, visar Trafikanalys officiella statistik över svenska fartyg och utländska fartyg...

  Läs mer

  4 maj 2016

  ”One size does not fit all”

  ”One size does not fit all” principen fungerar inte för passagerartrafiken i internationell fart då strukturen skiljer markant mellan...

  Läs mer

  4 maj 2016

  Sjöfartsverkets förslag på nya farleds- och lotsavgifter

  Sjöfartsverkets remiss angående ny avgiftsmodell för farleds- och lotsavgifter publicerades 18 mars 2016. Förslaget har enligt Sjöfartsverket ”tagits fram...

  Läs mer

  4 maj 2016

  Alkobommar förbereds för vissa hamnar

  Regeringen uppdrog i april åt Trafikverket att förbereda införandet av anläggningar för nykterhetskontroll, s.k. alkobommar i tre till fem...

  Läs mer

  4 maj 2016

  Förbud mot toalettavfall i Östersjön

  Den internationella sjöfartsorganisationen, IMO, beslutade den 22 april om införandet av ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från passagerarfartyg...

  Läs mer

  4 maj 2016

  Sjöfartens betydelse för världshandeln är på agendan i Almedalen 2016

  Almedalsveckan äger i år rum den 3-10 juli. Svensk Sjöfart är på plats och arrangerar seminarier tillsammans med andra...

  Läs mer

  4 maj 2016

  Joachim Glassell ny chef för Sjöfartsforum

  Joachim kommer närmast från branschorganisationen Svensk Handel där han varit näringspolitisk expert och arbetat med att främja medlemsföretagens affärsnytta...

  Läs mer