Global överenskommelse som stoppar invasiva arter träder ikraft

Den 8 september träder Barlastvattenkonventionen ikraft. Konventionen kräver att fartyg ska hantera barlastvatten för att avlägsna eller undvika upptag eller utsläpp av vattenlevande organismer i barlastvatten och sediment.

IMO:s generalsekreterare, Kitack Lim, säger i en pressrelease att konventionen är ett viktigt steg för den ekologiska och ekonomiska hållbarheten.

Alla fartyg inom internationell handelssjöfart är skyldiga att hantera barlastvatten för att undvika införande av främmande arter i kustområden.

IMO skriver att det ursprungligen kommer att finnas två olika standarder som motsvarar dessa två alternativ.

D-1-standarden kräver att fartyg ska byta barlastvatten i öppna hav, bort från kustvatten. Helst innebär detta minst 200 nautiska mil från land och vattnet ska vara minst 200 meter djupt. Genom att göra detta kommer färre organismer att överleva och risken att fartyg för in potentiellt skadliga arter när de släpper ut barlastvatten minskar.

D-2 är en prestationsstandard som anger den maximala mängd livsdugliga organismer som får släppas ut.

Nya fartyg måste uppfylla D-2-standarden från och med idag medan befintliga fartyg måste uppfylla D-1-standarden.

 

Publicerad: 2017-09-08