Tillbaka

Årsarkiv: 2015

 • 22 december 2015

  Tullverkets Maritime Single Window senareläggs

  Tullverkets anslutning till Maritime Single Window (MSW) för fartygsrapportering var planerat till den 16 februari 2016. Tullverket har nu...

  Läs mer

  18 december 2015

  Utökad delegering av fartygscertifikat

  En utökad delegering av fartygscertifikat är en prioriterad fråga inom Transportsstyrelsen som har den 1 januari 2016 som mål...

  Läs mer

  17 december 2015

  Oklart när Barlastvattenkonventionen träder ikraft

  Barlastkonventionen har till syfte att förebygga, begränsa och slutligen eliminera spridning av skadliga vattenlevande organismer och patogener genom kontroll...

  Läs mer

  17 december 2015

  Beslut om ytterligare krav på identitetskontroll

  Riksdagen beslutade den 17 december om en ny lag om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen...

  Läs mer

  16 december 2015

  Ny ambulansbåt invigd

  Donsö samlade nära 700 personer som ville få en glimt av Northern Offshore Services, NOS senaste fartyg – ambulansbåten...

  Läs mer

  15 december 2015

  Sjöfarten vill mer – ansluter sig till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige

  Sjöfarten liksom luftfarten föll tyvärr bort ur det klimatavtal som världens stater precis antagit i Paris vid COP 21....

  Läs mer

  3 december 2015

  Vägen till en fossiloberoende sjöfart

  Trafikutskottet arrangerade ett seminarium den 2 december i Riksdagen på temat En fossiloberoende transportsektor. Carl Carlsson, Svensk Sjöfart var...

  Läs mer

  3 december 2015

  Regeringens maritima strategi kommenterades

  Riksdagens Maritima Nätverk arrangerade ett frukostmöte den 2 december om den maritima strategin. Anders Hermansson, Näringsdepartementet redogjorde för regeringens...

  Läs mer

  24 november 2015

  Migrationsverket upphandlar fartyg och bostadsplattformar som asylboende

  Migrationsverket bjuder in leverantörer att till den 3 december lämna in anbud för asylboende på vatten, det vill säga...

  Läs mer

  12 november 2015

  Utökade kontroller av passagerare till sjöss

  Sveriges regering har fattat beslut om att införa tillfälliga gränskontroller under tio dagar framåt från och med 12 november...

  Läs mer