Tillbaka

Årsarkiv: 2015

 • 11 november 2015

  Motorways of the Sea – samarbete skapar hållbar sjöfart

  Motorways of the Sea är den andra internationella konferensen som arrangerades på uppdrag av EU Kommissionen i Göteborg den...

  Läs mer

  5 november 2015

  Med tonnageskatt hoppas sjöfarten på blå tillväxt

    Idag meddelar regeringen att de avser att införa ett svensk tonnageskattesystem per den 20 juni 2016. Syftet är...

  Läs mer

  22 oktober 2015

  Sjöfartens klimatfärdplan lanserad

  Svensk Sjöfart presenterade under onsdagen den 21 oktober sin klimatfärdplan på seminariet Sjöfarten och fossiloberoende fordonsflotta, arrangerat av 2030...

  Läs mer

  21 oktober 2015

  Stena Gothica välkomnas till svenska registret

  Den 21 oktober hölls en inflaggningscermoni för Stena Gothica till det svenska registret. Ingrid Cherfils, Avdelningschef för Sjö- och...

  Läs mer

  21 oktober 2015

  Norge satsar på Grønt kystfartsprogram

  Emma Wallrup (V) ledamot i Trafikutskottet var värdinna för det av Sjöfartsforum arrangerade seminariet i Riksdagen den 15 oktober,...

  Läs mer

  12 oktober 2015

  Det utökade sjöfartsstödet har inte fått avsedd effekt

  Sjöarbetsmarknadens parter, Föreningen Svensk Sjöfart, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sjöbefälsföreningen och Seko sjöfart har tillskrivit infrastrukturministern med begäran om att se...

  Läs mer

  21 september 2015

  Ambitioner utan förslag i BP:2016

  Regeringen har uttalat tydliga ambitioner om en satsning på sjöfart vilket vi ser mycket positivt på. Lanseringen av en...

  Läs mer

  18 september 2015

  Sjöfarten är ett miljösmart transportalternativ

  Med anledning av missvisande och felaktiga uppgifter som cirkulerat i media gällande sjöfartens miljöpåverkan önskar föreningen Svensk Sjöfart bemöta...

  Läs mer

  3 september 2015

  Swedish Maritime opportunity to grow

  The purpose is to give Swedish shipping companies in international traffic competitive conditions equal to those of shipping companies...

  Läs mer

  1 september 2015

  Applåder från rederinäringen – tonnageskatten införs

  Dan Sten Olsson som inledde Donsö Shipping Meet 2015 kunde med glädje tacka Anna Johansson för hennes presentation av...

  Läs mer