Norge satsar på Grønt kystfartsprogram

Emma Wallrup (V) ledamot i Trafikutskottet var värdinna för det av Sjöfartsforum arrangerade seminariet i Riksdagen den 15 oktober, Grønt kystfartsprogram.  Narve Mjøs var inbjuden för att presentera Norges Kystfartsprogram en strategisk syn på närsjöfarten och kustsjöfarten som såväl näringsliv som offentlig sektor har medverkat till.

Satsningen leds av klassningssällskapet DNV GL. Målet är världens mest miljövänliga norska sjöinfrastruktur inom 15-20 år och en av världens mest miljövänliga och effektiva kustsjöfartsnäringar. Programmet har utvecklats för att stödja implementeringen av Norges nya maritima strategi och det utgör en gemensam satsning av näring, departement och myndigheter.

Grønt Kystfartsprogram ska även bidra till att Norge är i absolut världsklass inom lönsam maritim batteri- och gasdrift, leda utvecklingen för en betydande minskning av driftskostnader och utsläpp samt skapa ett långsiktigt och förpliktigande partnerskap mellan myndigheter och näring.

DNV GL med partners från den maritima industrin och norska myndigheter har nyligen presenterat fem stora pilotprojekt: Cargo Ferry plug-in hybrid, Next generation green shuttle tanker, Hybrid ocean farming vessel, Conversion of cargo carrier into battery-hybrid LNG carrier, Pioneering green port projects.

En diskussion avslutade seminariet där bland andra Ragnar Johansson, Svenska Orientlinien medverkade. Han påpekade att det finns en hel rad politiska åtgärder som kan bidra till sjöfartens möjligheter till utökad kustsjöfart i Sverige. Karin Svensson Smith (MP) ordförande i Trafikutskottet, svarade med att bjuda in Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart att berätta om hur svensk sjöfart kan bidra till ett möte i Trafikutskottet senare i höst.