Till vä. Paul Topping , Transport Canada, deltagare i GotMos konferensen

Motorways of the Sea – samarbete skapar hållbar sjöfart

Motorways of the Sea är den andra internationella konferensen som arrangerades på uppdrag av EU Kommissionen i Göteborg den 9-10 november av samarbetsplattformen Zero Vision Tool, ZVT. Konferensens syfte är främst att presentera resultat av de EU-finansierade industriprojekten inom ZVT-samarbetet som pågår för utveckling av hållbar sjöfart; effektivare transporter, nya bränslen och lägre utsläpp.

Inledningstalare Jose Anselmo, ansvarig för EU:s miljardsatsning Motorways of the Sea sade sig vara mycket imponerad av att de olika industrigrupperna hittills lyckats så väl med att utveckla alternativa bränslen och metoder för en mer miljöeffektiv sjöfart. Yvonne Ruwaida, statssekreterare Miljödepartementet lyfte i sitt tal fram Klimatfärdplanen som nyligen tagits fram av Föreningen Svensk Sjöfart. Det är bra att sjöfarten tar steg för att minska sina utsläpp och bidra till fossilfria transporter. Hon påpekade att fler politiker också behöver få upp ögonen för att sjöfarten har en potential. Representanter medverkade från Skangas, Sirius Shipping, Furetank, Erik Thun, Stena, Wärtsilä, Göteborgs Hamn, Preem, Chalmers, Transatlantic, Stora Enso med flera.

Carl Carlsson, Svensk Sjöfart och vd ZVT, är mycket nöjd med konferensen som han redan nu ser kommer att följas av flera. Nya industriprojekt tillkommer hela tiden. Sverige ligger tillsammans med Danmark, Finland och Nederländerna i framkant för att påverka de finansiella mekanismer som bidrar till att sjöfarten kan ta sig an framtidens utmaningar mot en hållbar sjöfart.

ZvT är en svensk samarbetsplattform där näringsliv, akademi och offentliga organisationer konkret samarbetar med teknik- och regelverksutveckling, etablerar ny infrastruktur och finansiella instrument för mer effektiv och hållbar sjöfart. För närvarande är det 11 svenska industriprojekt som delfinansieras av EU (via Motorways of the Sea TEN-T) med stöd av Trafikverken/Sjöfartsverket exempelvis prov av ny miljövänlig LNG- och metanoldrift.

Läs mer om konferensen:

http://www.sjofartstidningen.se/vi-kan-tackla-framtidens-utmaningar/

www.zerovisiontool.com