Sjöfartens klimatfärdplan lanserad

Svensk Sjöfart presenterade under onsdagen den 21 oktober sin klimatfärdplan på seminariet Sjöfarten och fossiloberoende fordonsflotta, arrangerat av 2030 sekretariatet. Bakgrunden till färdplanen är EU:s målsättning att reducera utsläppen av växthusgaser med mellan 80 och 95 procent fram till 2050 jämfört med 1990 års nivå. Föreningen Svensk Sjöfart antog våren 2009 EU:s Maritime Transport Strategy 2009–2018, som fastslår de långsiktiga målen om nollutsläpp inom sjötransporter. Avsikten är att nollvisionen ska uppnås samtidigt som den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft stärks.

Carl Carlsson, Forsknings- och innovationsansvarig, Svensk Sjöfart, lyfte fram sjöfartens möjligheter:

– Det går inte att bygga upp ett miljöeffektivt transportsystem i Sverige om inte sjöfarten är med. Med klimatfärdplanen vill Svensk Sjöfart komma in i debatten och visa att sjöfarten är en del av lösningen också i klimatdiskussionen. Att avlasta hårt belastade vägar och järnväg är en väg att gå.

Tryggve Möller, Terntank medverkade i seminariet och poängterade att de tekniska utmaningarna inte längre är den stora frågan:

-Nu handlar det om att hitta de finansieringslösningar som krävs för att svensk sjöfart ska kunna föra utvecklingen framåt i nästa steg. Vi har gjort stora investeringar för miljöeffektivisering så här långt, för oss har det handlat om flera energibesparande delar; utveckling av skrov, propellrar, värmeåtervinning med mera, vid sidan av att införa LNG bränsle.

Karin Svensson Smith (MP), ordförande Trafikutskottet välkomnade Sjöfarten till samarbetet med 2030 sekretariatet. Hon poängterade att vattenvägen är en möjlighet vi i Sverige inte riktigt förstått vidden av.

-Jämfört med många andra länder i Europa har sjöfarten en enorm potential som energieffektivt transportmedel – vattenvägen är prisvärd.

-Vi politiker kan hjälpa till med omställningen till en fossiloberoende sjöfart, sade Karin Svensson Smith och avslöjade att ett förslag till differentierade sjöfartsavgifter kommer att finnas med i det regleringsbrev som kommer i december.

Vid seminariet medverkade Jakob Lagercrantz och Mattias Goldmann från 2030-sekretariatet. Fredrik Backman, Preem AB medverkade i rollen som transportköpare vars företag fraktar 36 miljoner ton olja per år. Fredrik kunde berätta att Preems vision är att ”leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle”.

Länk till Klimatfärdplanen

Se seminariet här