Stena Gothica välkomnas till svenska registret

Den 21 oktober hölls en inflaggningscermoni för Stena Gothica till det svenska registret. Ingrid Cherfils, Avdelningschef för Sjö- och Luftfartsavdelningen, överlämnade registreringsbeviset till Hans Nilsson, Chief Operating Officer på Stena Line, med en hälsning om god seglats för fartyget.

 Ingrid konstaterade också att det är mycket som sker nu för att förenkla och förbättra för ytterligare framtida inflaggningar.

– Det är mycket glädjande att svenska rederier nu känner att det finns förutsättningar att verka under svensk flagg, kommenterade Pia Berglund, VD Svensk Sjöfart.

– Vi kan se att många intressanta initiativ pågår inom regeringen men också inom Transportstyrelsen för att stärka svensk sjöfart, vilket är mycket positivt. Framtiden ser ljus ut för Svensk Sjöfart.